Novice

Tudi v Novem mestu smo pričeli z aktivnostmi nogometnega treninga. Zakaj nogomet?

20151119_135811

november 25, 2015

Pri pripravi programa smo imeli v mislih sledeče: nogomet je zelo kompleksna igra, kjer lahko vsakdo na svoj način izraža sebe. Seveda se je potrebno zavedati skupinske dinamike, kjer kot posameznik poskušaš skozi ekipo dosegati čim boljše predstave in s tem graditi svojo uspešno prihodnost. Za vrhunski rezultat pri nogometu je prav zaradi veliko različnih faktorjev potrebno upoštevati kar nekaj zakonitosti. Igralna površina je zelo velika, število igralcev, ki se borijo za eno samo žogo, je precejšnje, fizična pripravljenost akterjev je na zavidljivo visokem nivoju, igra se zelo hitro odvija in prav zato je za uspeh poleg treningov in individualnega dela (moč, medicinka, kolebnica, vzdržljivost, tehnika z žogo …) potrebno tudi veliko teoretičnega znanja. Zgoraj našteto in dejstvo, da je gibanje pomemben vidik pri vsakdanjem zdravem življenju, sta nas vodila, da smo v četrtek, 19. 11. 2015, v soorganizaciji RIC-a Novo mesto in RD Romano Veseli v Športnem centru Košenice pričeli z nogometnimi treningi.

Na prvem srečanju smo se spoznali organizatorji, udeleženci programa in nogometni trener. Bodočim nogometašem smo predstavili urnik programa in posamezne vsebinske sklope. Romom dober poznan trener g. Dušan Zirojević je ekipo najprej pozdravil, nato pa napovedal, da se bo v času treningov ekipa seznanila z osnovnimi pravili igre, potrebno opremo in pravili nastopanja v timskem duhu. Posamezni treningi potekajo v treh zaporednih sklopih, in sicer so to vaje za ogrevanje, kondicijski treningi ter igre.

Nekaj utrinkov četrtkovega uvodnega srečanja si lahko ogledate v foto galeriji. Srečanja in napredek pa bomo spremljali tudi v prihodnje.

Tudi i du Novo mesto začminđamo aktivno nogometoha trenerini. Jere nogometoha?

Zu priprava programo hine men du misli još diso; nogomet hili zelo kompleksno igra, ka lako po phro načino izražovini peste. Seveda pe morinen zavedovini skupinsko dinamika, sar i posamezniko prubini theri čim hede prhe predstave i uspešno prihodnost. Šu vrhunsko rezultato zu nogomet hilo prav zaradi but različno faktorja potribno spoštovini kar diso zakonitosti. Igralno površina hili kar bari, but igralci, ka pe  borinen šu jek žunga, hilo fizično aktivnost hilo i zavidljivo i po baro nivojo, igra pe pe zelo sik odvijovini i šu prav čačo uspeho šu treningi ( moči, medicinka,udržljivost, tehnika žungaha…)  I but znanje. Upre pisindo i dejstvo, da gibini pomembno zu vsakodnevno sasto življenji, vodinle men, da četrtak 19.11.2015, du soorganizacija RIC-a Novo mesto i RD Romano veseli du Športno centro Košenice začminđamo nogometno treningi.

 

Po prvo srečanji pe sprinđarđamo organizatorja, udeleženci roma i nogometno treneri. Nogometašinge  predstavinđamo urniko programo i posamezno usebinsko sklopi. Romenge lačhe prinđardo treneri Dušan Zirojevič ekipa naj prije pozdravinđa, i napovedinđa, da pe du  cajto treningi ekipa seznaninla pravila igra, potribno oprema i čačo timsko duho. Treningi potekovinen du trin zaporedno sklopi, i dova vaje šu stačari, kondijcisko treningo i igre.

 

Diso četertkovo utrinki peske lako hiken du foto galerija. Srečanje i napredki pa spremljovinama i angle.