Novice

Širši javnosti smo se predstavili na prvi novinarski konferenci!

resized0021

april 10, 2015

V sklopu prvega srečanja projektnih skupin smo v petek, 10. 4., na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto pod okriljem Občine Kočevje izvedli prvo novinarsko konferenco projekta Sodelovanje za zdravje Romov. Udeleženci so na kratko predstavili glavne informacije o projektu, opisali problematiko, ki se nanaša na slabši zdravstveni položaj Romov in načine za zmanjšanje neenakosti med splošno in romsko populacijo na področju zdravja. Poudarili so, da bodo projektne aktivnosti predstavljale primere dobrih praks za uveljavljanje sistemskih rešitev na področju zdravstvenega položaja Romov. Govorci so tako bili Lilijana Štefanič, vodja projekta; dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto, Marjeta Gašperšič, direktorica RIC Novo mesto, Mateja Jerič, predstavnica Mestne občine Novo mesto in Vesna Malnar Memedovič, predstavnica za odnose z javnostjo Občine Kočevje. S prihodom nas je počastil tudi župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, ki je občinstvo nagovoril z uvodnimi besedami.

Du širšo javnosti pe pa predstavinđamo po prvo novinarsko konferenca!

Du skopo prvo srečanje projektno skupine pe u petak,10,4, po Razvojno izobraževalno centro Novo mesto po okriljem Občine Kočevje izvedinđamo prvo novinarsko konferenca projekto sodelovanje šu sastipe Roma.Udeleženci po kratko predstavin glavno informacije šu projekto,opisinde problematika,kap e nanašovini po slašo zdravstveno položaji šu Roma i načino šu zmanšini diskriminacija miškro gađe i roma po področje sastipe.Pooderinde da hočejo projektohai  predstavljovin primero lačhi praksa šu uveljovini sistemsko rešitve po področje zdravstveno položaja šu Roma. Vakerene pa Liljana Štefanič, vodja projekto, dr.Milena Kramar Zupan.direktorica Zdravstveno domo Novo mesto.Marjeta Gašperšič,direktorica RIC Novo mesto,Mateja Jerič,predstavnica Mestno občina Novo mesto i Vesna Malnar Memedovič,predstavnica šu odnosi šu javnost zuro Občina Kočevje. Zu prihodo men počastinđa župano Mestno občina Novo mesto,Gregor Macedoni, ka občinstvo nagovorinđa besedenca.