Novice

Romski koordinatorji so pridobili certifikate nacionalne poklicne kvalifikacije

_1090314

junij 11, 2015

Na Ljudski univerzi Kočevje smo dosegli prvi velik uspeh v sklopu projekta SORO – Sodelovanje za zdravje Romov! Uspešno smo zaključili usposabljanje za poklic romski koordinator/koordinatorica, pri čemer so vsi udeleženci pridobili certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji!

11. 6. 2015 je na LU Kočevje potekala slavnostna podelitev certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji udeležencem usposabljanja za poklic romski koordinator/koordinatorica. Udeležence je najprej nagovorila vodja projekta SORO, Julija Škarabot Plesničar, ki je pozdravila velik odziv in angažiranost udeležencev pri udeležbi usposabljanja za romskega koordinatorja: »Na ljudski univerzi smo se zelo angažirali za pripravo in izvedbo tega programa, zato smo zelo veseli velikega odziva in motiviranosti s strani udeležencev. S skupnimi močmi smo prišli do prvega velikega uspeha projekta«.
Nato je prevzela besedo direktorica Ljudske univerze Kočevje, Maja Rupnik. Občinstvu je predstavila program in znanja, ki so jih pridobili romski koordinatorji, prav tako pa je izpostavila možnost večje zaposlitve posameznikov, ki so pridobili certifikat: »Certifikat je javno veljavna listina, s katero imajo posamezniki večje zaposlitvene možnosti. V jugovzhodni Sloveniji obstaja velika potreba po romskih koordinatorjih, pri čemer bomo tudi mi v sklopu projekta zaposlili romskega koordinatorja, ki bo predstavljal vez med romsko skupnostjo in institucijami, spremljal zdravstveno mobilno službo, beležil napredek v družinah pri uporabi zdrave prehrane ter negi otrok in pomagal pri prevajanju«. Nato je udeležencem slavnostno podelila certifikate. Kako smo se imeli, si lahko pogledate na spodnjih slikah.

 

Romane koordinatorja ka therde certifikato nacionalno poklicno kvalifikacija

Po ljudsko univerza Kočevje dosegninđamo prvo baro uspeho du sklopo SORO-sodelovanje sastipe Roma Uspešno zaključinđe usposabljanje šu Romane koordinatorja i ka sa therde certifikati šu nacjonalno poklicno kvalifikacija sarenge ka thede i kerde dova usposabljanje lenge avla čače ka peske rodena buti ali bilo savi zaposlitev dova hilo zelo baro napredko zu Roma.

11.6.2015  po LUK Kočevje potekovinle slavnostno delinene certifikati šu nacionalno poklicno kvalifikacije udeleženci ka phirene po tečaji šu poklico romane koordinatorja.Udeležencinge naj prije prevakerđa vodja projekta SORO,Julija  Škarabot Plesničar,ka pozdravinđa baro odzivo i angarižindo udeleženci zu doja udeležba usposobinde šu romane koordinatorja: Po ljudsko univerza pe zelo podrudinđamo šu priprava i izvedba kava programo,šodova hinjamo zarale vesalo ka hine but motivirinde i udeležinde.Skupa združinđamo moči i dosegninđamo prvo baro uspeho du kava projekto.

Po dova linđa beseda direktorica Ljudsko univerza zuro Kočevje, Maja Rupnik. Publikake predstavinđa programo i znanje, ka len therde romane koordinatorja, i izpstavinđa barede zaposlitev šu posamezniko,ka therde certifikati: Certifikato hilo javno veljavno papiri, ka len hili barede možnosti šu buti.Du jugovzhodno Slovenija obstajovini bari potreba šu romane koordinatorja, ka očemo i amen zaposlin romane koordinatori du kava projekto,ka predstavljovinela dostopo đi roma i institucije, spremnovinela zdravstveno mobilno služba, pisinla save hile napredki zu družine,zdrava prehrana i nega čhavoren i pomozinela prevajovini.Po dova podelinđa slavnostno certifikati. A sar menge hine lako hiken po spodnjo slika.