Novice

Prispevek o SOR-u v e-novičkah ACS

ACS

oktober 1, 2015

O naših dejavnostih projekta si lahko preberete tudi v septemberski številki e-novičk Andragoškega centra Slovenije!

Šu mengere dejavnosti lako prekeden tud du septembrsko številka e- novice Andragoško centro Slovenija.

Prispeveko šu SORO –u v e- novice ACS  Prispevek 0 SORO-u v e-novičkah ACS

Roma skupa i Lu Kočevje đi hede sato življenji

Po Lu Kočevje jesmo februarja začmin projekto SORO – sodelovini šu sastipe Roma, ka le financirini pa tudi norveško finančno mehanizmo. Glavno cilji  projekto hilo šu izboljšini zdravstveno položaji šu Roma du JV regija, ka probinamo dosegnini šu razvojo i testerini različno preventivno programi đoka šu romani skupnosti sar i šu strokovno javnost, kap e sakon dive doresen Romenca. Pomembno dejavnosti hili, da izpostavinen mobilno zdravstveno buti,kak eri preventivno pregledi po romane naselja. Du okviro promocijsko kampanja, soha kaninamo Romen podrobno pripravini šu sasto načino življenji, jesmo još pripravin duj zelenjavno vrtli, kaš u dole vrtli skrbinen romane družine kokora.

Du sklopo projekto jesmo skupa mengerenca prtnerinca dosegnin prvo baro korako – usposovin 12 romane koordinatorja i nacionalno poklicno kvalifikacija. Po LU Kočevje hinjamo kadrovsko brvalede romnjaha ka hili  koordinatorka i zaposlindi po Lu Kočevje, ka pomozini zu zdravstveno varstvo šu romane čhavora, delavnice šu sasti prehrana motevirini Romen zu različno športno aktivnosti. Da bi zagotovin dugo projektno aktivnosti, ka ovla šu priprava predlogi šu sistemsko spremembe po področje sastipe šu Roma i skrbin nevo regijsko ustanovindo sveto.

Lu Kočevje hilo sar nosilco projekto šu ivajovini vabila sedam projektno parnerja: RIC Novo mesto, občina Kočevje, Mestno občina Novo mesto, Zdravstveno domo Kočevje, Zdravsveno domo