Novice

Preventivni zdravstveni pregledi v Kočevju

Novo_

oktober 29, 2015

Zdravstveni dom Kočevje v sklopu projekta izvaja program zdravniške oskrbe na terenu. Do konca avgusta so v sklopu programa pregledali 28 družin in opravlili 113 preventivnih zdravstvenih pregledov. Slednje sta ob predhodni najavi romskega koordinatorja opravljali zdravnica in diplomirana medicinka sestra, ki sta hodili na teren in obiskali romska naselja v Kočevju, zlasti naselja Trata, Mestni log in Željne. Utrinke s pregledov pa si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Preventivno zdravstveno pregledi du Kočevje

Zdravstveno domo Kočevje du sklopo projekto izvajovini programo zdravniško oskrba po tereno. Đi konca avgusta prehikle 28 družine i opravinde 113 preventivno pregledi. Zu prihodo ka najavinđa romani koordinacija , diplomirindi doktorica i medecinsko sestra, ka phirene po tereno i obiskovinde romane naselja du Kočevje, Trata, Mestni log i Željne. Utrinki pregledi peske pa lako hiken po telumne slike.