Novice

O našem projektu poročajo tudi v občinskem časopisu Kočevska!

Članek_

september 22, 2015

Šumengaroprojektovakeren i pisinendu občinsko cajtinge Kočevje!

Sasti i okusno zelenjave zurovrtlo. Vrimemengehinenaklonindo kava berš,volja i pridno vanijemanjkon i šudovahinelačhorezultato. Stvarjazurovrtlorazdelinđamo po romane naselja, frišno i lačhi zelenjava pa uključinđamozu delavnice šusasti prehrana. Zupogledopherde košare lačipe pa komaj đakeramo, da pemothavamodu širšo javnost. Sobota,19 september, i srida,23, september, hočemo po kočevsko trgopredstavin SORO i tu men, skupa romengerahadružinahapovabinama, da probinen okusno i sate pridelki zuro zelenjavno vrtlo.Projekto sigurno nebi đoka uspešno zaživin ako men nebi ov romani koordinatorica Petra Majer. Po LU Kočevje jesmo namreč po kadrovsko zaposlinRomnja.