Novice

Prijazno vabljeni

Krivulja SORO

oktober 13, 2015

Prijazno vabljeni
v petek, 16. oktobra 2015, ob 12. uri v Špotni center Košenice, na nogometni turnir, ki ga organizirata RD Romano veseli ter RIC Novo mesto.

Nogometni turnir spada pod kampanjsko aktivnost za Spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi, ki se izvaja v sklopu projekta SORO – Sodelovanje za zdravje Romov. S pomočjo projekta SORO smo do sedaj izvedli že številne živahne, toplo sprejete in kakovostno pripravljene dogodke, povezane z zdravjem Romov, med ostalimi tudi pohod v naravo, Tržnico SORO, podelili smo certifikate udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanje Nacionalne poklicne kvalifikacije za romskega koordinatorja, uredili in obdelovali smo zelenjavne vrtove v romskem naselju, izvajali smo aktivnosti na področju javnega zdravstva ter skrbeli za promocijo preventive v zdravstvu in še in še. S prihajajočim nogometnim turnirjem želimo dodatno spodbuditi gibanje na prostem v obliki priljubljene in zabavne športne in hkrati družabne aktivnosti.

Z veseljem pričakujemo Vašo družbo!

Prijazno vabinde po nogometno turniri

Športno centro Košenice petak 16.oktober 2015,ob 12 uri     Prijazno vabljeni na nogometni turnir

 

Petak, 16. oktober 2015, ob 12.uri  po Športno centro Košenice, po nogometno turniri, ka le organizirinen RD Romano veseli i RIC Novo mesto.

Nogometno turniri speri zu kampanjsko aktivnost šu spodbudini sasto življensko slogo zu Roma,ka pe izvajovini du sklopo projekto SORO – sodelovanje šu sastipe Roma. ZU pomoči projekto SORO jesmo đi kana izvedin but živahno, tate spreminde i kakovostno pripravinde dogotki, povezinde šu sastipe Roma, zu ostalo men hine i pohodo du narava. Trgo SORO, podelinđamo i certifikati romenge, ka uspešno zaključinde usposabljanje Nacionalno poklicno kvalifikacije šu romane koordinatorja, uredinđamo i kerđamo zelenjavno vrtli du romane naselja, izvajoviname i aktivnosti po področje javno zdravstveno i skrbiname šu promocija pregledi du zdravstvo i još, i još. Nogometono turniri želinamo dodatno dosegnini, da pe but gibinen i družinen du zabavno športno aktivnosti.

Veseliha pričakovinamo tumengeri družba!