Novice

Mobilna služba v romskih naseljih ugotavlja željo Rominj po vključitvi v kuharske delavnice

Za kosilo v eni od romskih družin bo danes goveja juha, kuhana govedica s krompirjem. Lepo diši.

februar 12, 2016

Razgovori mobilne službe z romskimi družinami in posamezniki na terenu o njihovih prehranskih navadah, so pripeljali do ugotovitve, da se romske ženske (ne glede na starost) želijo naučiti priprave sladic, predvsem sladic za posebne družinske priložnostih in večja skupna praznovanja v romskem naselju. Zato je mobilna služba začela z aktivnim iskanjem primerne lokacije v posameznem romskem naselju za izvedbo kuharskih delavnic ter organizacijo kuharskih delavnic, ki bodo dajale posebno težo tudi zdravemu načinu prehranjevanja in pripravi zdravih sladic.

Mobilno služba du romane naselja ogotovinđa da pe Romnja kaninen uključini du kuharsko delavnice 

Vakeribe mobilno službe romane družine lenca i jekenca pu tereno šu lengeri prehralnevalno navada, zađande dova, da romane đuvlja ( purane i terne) kaminen pe nasikavi keri sladice, sploh pa sladice šu posebno družinsko priložnosti i barede praznovanja du romane naselja. Zradi dova jest mobilno služba počmin rodi čačo misto du posamezno romano naselji šu izvedba kuharsko delavnica i organizacija kouharsko delavnica, ki hočto dot posebno teža isto sasto načino prehranjevanja i priprave saste sladice.