NoviceUncategorized

Dober glas o našem romskem vrtičku se širi!

Dolenjski list

oktober 1, 2015

Za prispevek in poročanje o našem tržnem dnevu na kočevski tržnici se zahvaljujemo tudi Dolenjskem listu!

Lačho glaso šu mengaro romano vrtlo pe širini 

Šu prispevko i pisindo šu mengero trgo pe zahvalinamo po Dolenjsko listo

Kočevje-du okviro projekto SORO- Sodelovanje šu sastipe Roma, kap e ker idu občine Kočevje i Novo mesto po področje sastipe Romenca i ciljno skupine, jeso sobota 19. septembra i prejšno srida pripravin tržnica Kočevje tržno dive. Po trgo pripravinde zgodba Romano zelenjavno vrtlo, ka le kerde du projekto du občina Kočevje.

Projekto SORO financirini Norveško finančno mehanizmo, zu late pa još občine Novo mesto i Kočevje i lengere zdravstveno domi sodelovinen Ljudska univerza Kočevje sar vodilno partneri projekto,RIC Novo mesto, Romano društvo romano veseli zuro Novo mesto i norveško nevladna organizacija, kap e ukvarjovini po področje duševno nasvalja, sar norveško partneri.

Du sklopo promocijsko aktivnosti projekto želinamo romani skupnost podrobno sprinđari tudi šu samooskrba i možnosti sar uporabini lastno sadindi zelenjave du habe. Vakeri Urška Brinovec zuro ljudsko univerza Kočevje. Du dova nameno skedinde jeka romana družina i kerde zelenjavno vrtlo. Vrtlo hilo po gričko du Željne  zu Kočevje, njiva pa kerde po občinsko phuv ka la zbirinde,da lačhe barjovela so sadinena. Bari njiva hili jek aro keri pa la celo romani družina, đoka starši i čhavora.

Spomlad družina pripravinde njiva i posadinde različno zelenjava. Vrime menge hine naklonindo, šu dova po vrtlo lačhe barjovle.vakeri Urška Romani družina peske sadinđa sa zelenjava kokori po njiva, predelindi zelenjava Urška odstopinđa šu kuharsko delavnice šu sasti prehrana, ka la du slopo projekto izvajovinene po romane naselja i po trgo.

Sobota men hine degustacija zelenjava zuro romano vrtlo du oblika zelenjavno smoothieje i obložinde marora, obiskinde men i romani družina, ka sadinene vrtlo, srida pa mimojdočo pogostinđamo ka pripravinđamo romano kolači, vakeri Urška. Po trgo obiskovalcinge miškro lede i čhavora slikovno predstavinđamo zelenjavno vrtlo skozi faza nastalno i sadinde zelenjave.