Novice

2. seja Regijskega sveta za zdravje Romov

9. Regijski svet SORO_2. seja

februar 4, 2016

Na zadnji delovni dan v januarju se je sestal Regijski svet za zdravje Romov, ki deluje v okviru projekta SORO. Na svoji drugi seji, ki jo je vodila Mateja Jerič, Vodja Regijskega sveta, so se člani najprej seznanili z izvedenimi dejavnostmi na projektu v obdobju oktober – december 2015. Glavni namen srečanja je bila preučitev možnosti za sistemsko vključitev romskega koordinatorja v delo različnih javnih institucij, zaradi česar je bila na sejo vabljena tudi romska koordinatorica Petra Majer.
Na seji je sodelovala tudi Meta Gašperšič, direktorica RIC Novo mesto, ki je članom Sveta predstavila poklicni standard Romski koordinator/romska koordinatorica, ki med ključnimi deli vsebuje sodelovanje s CSD, zdravstvenim domom in drugimi javnimi in humanitarnimi organizacijami. Standard vsebuje tudi področje varovanja zdravja in okolja.
Člani sveta so se dogovorili, da bo ožja koordinacijska skupina, sestavljena iz predstavnikov CSD, pripravila podrobnejši predlog vključitve dela romskega koordinatorja na področju socialnega varstva. V okviru projekta bomo nato iskali širšo podporo za sprejetje tega predloga.